ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1.1. változat 2023. június 1.

Jelen egységes dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) 

 • az EOS INSTITUTE EC Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.; cégjegyzékszám:11-09-030026; adószáma: 12981144-2-11, bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjel: 12981144-8230-113-11  képviseli: Lengyel Sándor ügyvezető); 
 • az  EOS INSTITUTE Oktató és Tanfolyamszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1., cégjegyzékszám: 11-09-030040, adószám: 11987783-1-11, bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjel: 11987783-8559-113-11 képviseli: Lengyel Sándor ügyvezető; 
 • DRC MÓDSZER HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1., cégjegyzékszám: 11-09-029699, adószám: 32009864-2-11, bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjel: 32009864-8230-113-11, képviseli: Lengyel Sándor ügyvezető, 
 • Lengyel Sándor egyéni vállalkozó (székhely: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1. adószám 58982501-1-33, nyilvántartási szám: 57166412)

együtt: Központ, Szolgáltató

és 

a Központ által nyújtott személyes és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) 

jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Központ és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). 

A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai: 

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

Adószám: 14571332-2-42

Elérhetőség: tel.: 00 36 1 789 2 789

E-mail: support@tarhely.eu 

 • Az ÁSZF hatálya

1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.sandorlengyel.com honlapon, illetve annak aldomainjein található elektronikus áruházban történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2. Az ÁSZF a Központ és a Felhasználó között jön létre elektronikus formában, azt a Központ nem iktatja, nem minősül írásbelinek. 

1.3. Az ÁSZF  magatartási kódexre nem utal. A szerződés magyar nyelven íródik. Fordítás esetén a szerződés magyar változata az irányadó. 

1.4. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Központ az ügyfélszolgálat esetében megadottak szerint rendelkezésre áll. Az ÁSZF a Központ honlapján folyamatosan elérhető. 

1.5. Az ÁSZF 2023. június 1-jétől hatályos. A Központ bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Fejlesztés alkalmával a Felhasználók a szolgáltatások használatával ráutaló magatartással elfogadják a módosításokat. 

1.6. A honlapon való vásárlással a Felhasználó elfogadja az internet technikai és műszaki korlátait és a technológiával együtt járó hibalehetőségeket.

1.7. A Központ nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Felhasználó a honlap szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a Felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért, illetve az oldal tartalmából származtatható károk okán a Központ nem vállal felelősséget. 

1.8. A Központ a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmére irányadó jogszabályok szerint jár el.

1.9. A Központ a www.sandorlengyel.com oldal tartalma és a Központ logója tekintetében minden szellemi tulajdonjogot fenntart, az oldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal használatával az oldal látogatója elfogadja előbbi feltételeket, függetlenül attól, hogy vásárolt-e terméket vagy szolgáltatást. 

1.10. A honlap részleteit az oldal látogatója saját felhasználásra mentheti, illetve használhatja, de haszonszerzésre nem használhatja. A jogosulatlan felhasználóval szemben a Központ büntető-  és polgári jogi eszközökkel is felléphet. 

1.11. A Központ honlapján található összes szolgáltatás, annak részlete, az ott megjelenő tartalom,  grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, a Központra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Központ tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A www.sandorlengyel.com honlapra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. 

1.12. A www.sandorlengyel.com oldalon elérhető termékek és szolgáltatások a szokásos technikai eszközökkel (mobiltelefon, számítógép, stb.) szabadidős tevékenység keretében szabadon használhatóak. A Központ a honlapot működtető program védelmében annak bármilyen befolyásolására, működésképtelenné tételére irányuló kísérlettel és tevékenységgel szemben fellép, felhasználva a rendelkezésre álló polgári- és büntetőjogi eszközöket.

1.13. A Központ szabadon felléphet és polgári peres eljárást indíthat bármely személy ellen, aki visszaélést követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik. A Központ nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt visszaélés miatt.

1.14. A Felhasználó elfogadja, hogy a honlapon igénybe vehető szolgáltatás teljesítését a „jelentkezés” elküldését követően a Központ azonnal megkezdi.

1.15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

2. Fogalmak az ÁSZF alkalmazásában

 • EOS-termék: a Központ által nyújtott, személyesen és a www.sandorlengyel.com oldalon elektronikusan elérhető szolgáltatások:  oktatások (Mesterkurzus, Black Box Session, előadás, szeminárium, kurzus,  sikertérkép, konzultáció, üzleti képzés és a Központ által szervezett egyéb oktatás, a továbbiakban: EOS-képzés), DRC, Videótár, EOS Klub (utóbbiak a továbbiakban: EOS-médiatartalom) könyvek, reklám- valamint használati-tárgyak (a utóbbiak a továbbiakban: EOS-tárgy);
 • Előfizetési időszak: az EOS-képzés egy éves számlázási időszaka;
 • Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy aki EOS-terméket igénybe vesz, a Központtal szerződést köt.
 1. Az EOS-termékek igénybevétele

3.1. Az EOS-termékeket bárki jogosult igénybe venni. A honlapon való vásárlás esetén nincs szükség előzetes regisztrációra. A honlap szolgáltatásait igénybevevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3.2. A honlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A szerződés elektronikus úton a kívánt EOS-termék honlapon történő kiválasztásával, az EOS-termék kívánt mennyisége megjelölésével, az átvételi mód és a számlázási adatok megadásával, majd ezen ÁSZF honlapon történő elfogadása jelzésével és a megvásárlás ikonra kattintással jön létre.

3.3. A kiválasztott EOS-termék a „Kosárba” gombbal tehető a virtuális bevásárlókosárba. A kosárban egyszerre több EOS-termék is elhelyezhető. A kiválasztás befejezésével a “Megrendelés” gombra kattintással megjeleníthető a kosár tartalma.

3.4. A kosár tartalmának megjelenítésével módosítható a darabszám, vagy sor kerülhet a kosár egyes elemei vagy tényleges tartalma törlésére. A „Megrendelés folytatása” gomb lenyomása után a rendszer kéri a Megrendelő (Felhasználó) adatait. Ezen adatok megadása és felhasználása kizárólag a megrendelés teljesítésére korlátozódik. A Központ azt a későbbiekben nem tárolja, semmilyen marketing és statisztikai célra nem használja fel. A Központ a személyes adatok kezelését és védelmét a hatályos jogszabályok és azok alapján készült Adatvédelmi Nyilatkozat szerint  végzi (részletesen: „Adatvédelmi nyilatkozatában”)

3.5. A Központot a Felhasználó által tévesen megadott adatokra visszavezethető hibáért felelősség nem terheli. A Központot továbbá nem terheli felelősség, ha a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.

3.6. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek nélkül a megrendelés nem fejezhető be. Ezen adatok pontos megadásának hiányában, a Központ  érvénytelennek tekinti a  megrendelést, s mint ilyen, nem vállal felelősséget a megrendelés és teljesítés kapcsán felmerült hibákért.

A Felhasználó az ÁSZF-ben leírtakat az EOS-termék megrendelésekor az erre kijelölt mező (checkbox) kitöltésével fogadja el.

3.7. A honlapon robotok vagy egyéb automata rendszer által az EOS-terméket tilos igénybe venni.

3.8. A ”Rendelés véglegesítése” gomb lenyomása után, a Megrendelő (Felhasználó) elektronikus értesítést kap a korábban megjelölt e-mail címére, a megrendelt termékekről és azok vételáráról. A visszaigazolás alapján a Felhasználó ellenőrizni tudja a termék, vagy a meghirdetett szolgáltatás részleteit, továbbá az ellenérték kiegyenlítésének módját. A szerződés nem írásban, hanem ráutaló magatartással létrejött jognyilatkozatnak minősül. A jelentkezés Központ általi visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a visszaigazolás a Felhasználó részére 3 munkanapon belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.9. Akkor, ha a Felhasználó azonnali fizetést választ, az ellenértéket a Központtal szerződött pénzforgalmi szolgáltató oldalára való továbbnavigálással tudja kiegyenlíteni. Az elektronikus fizetést követően a Központ 5 munkanapon belül feldolgozza a befizetést és elektronikus úton megküldi a számlát.

Az EOS-termék vételára a honlapon feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza (bruttó ár). Az EOS-termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét, csomagolás költségét, utánvét esetleges díját. Amennyiben a termék, vagy a szolgáltatás ellenértékén túl további költség (postaköltség, fuvardíj) merülhet fel, arról a Felhasználó tájékoztatást kap. 

A személyesen megvásárolható EOS-termékek árát a Központ a vásárlás helyszínén árjegyzéken tünteti fel.

3.10. A honlapon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Központ fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Árcsökkentés esetében a Központ megjelöli az általa az árcsökkenést megelőzően alkalmazott árat.

3.11. A megrendelt termékek kiszállítását a Központ futárszolgálattal végzi, a kiszállítás a futárszolgálat által biztosított módokon és annak díjszabásának megfelelően történik. 

3.12. A Központ a futárszolgálat árszabása alapján a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.13. A Központ nem vállal felelősséget a szállítást végző futárszolgálat tevékenysége folytán / tevékenységéből fakadó esetleges késésekért vagy károkért.

3.14. A Felhasználó az EOS-termék esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Központnak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat a Központ a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével történt dokumentáció alapján tudja figyelembe venni.

3.15. A megrendelt terméket a Felhasználó személyesen is átveheti, a Központ által a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban megadottak szerint, egyeztetett időpontban a Központ székhelyén. A székhelyen készpénzzel és bankkártyával történő fizetésre is mód van.

3.16. A Felhasználó a megrendelt termék átvételével és a vételár megtérítésével nyilatkozik, hogy a megrendelt termékkel kapcsolatos mindennemű információt megkapott, továbbá, hogy házhozszállítás esetén az elállás jogáról szóló rövidített tájékoztatót átvette, személyes átvétel esetén az erről szóló szóbeli és írásbeli tájékoztatást megkapta.

3.17. A Központ nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő, nyilvánvalóan téves árfeltüntetésért (a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár). Ebben az esetben a Központ a terméket hibás áron való szállítása helyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó – egyéb költségek nélkül – elállhat vásárlási szándékától. 

3.18. A megrendelés leadását megelőzően észlelt adatbeviteli hibát vagy félrekattintást a Felhasználó a “vissza” gombbal javítani tudja. A megrendelés leadása előtt a Kosár tartalmának véglegesítéséig az adatbevitelt a Felhasználó ellenőrizni tudja. 

3.19. A Központ oldalán megvásárolható, EOS-médiatartalomra vonatkozó digitális előfizetést a Felhasználó által a bankkártyáról való lehívás engedélyezésével lehet megvásárolni. Akkor, ha a digitális előfizetést a Felhasználó az egyéves Előfizetési időszak  lejártát megelőzően nem szünteti meg, a szolgáltatás újabb Előfizetési időszakkal hosszabbodik  meg. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelésekor az adatlap vonatkozó rovata megjelölésével az Előfizetési időszak lejáratkor való meghosszabbítását kizárhatja.

3.20 Az EOS-termék lényeges tulajdonságairól a Központ a honlapon ad tájékoztatást. A használatra vonatkozó esetleges utasításokat a konkrét termék  információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az áruval kapcsolatos esetleges kérdést az ügyfélszolgálat e-mail címén lehet jelezni. Ha valamely jogszabály az adott termék esetében használati utasítást követel meg, azt a Központ a termékkel együtt adja át, illetve ennek esetleges elmaradása esetén az ügyfélszolgálat e-mail címére küldött értesítés alapján a Központ azt utólagosan megküldi. Azon termék esetében, amelyekhez használati utasítás tartozik, annak ismerete a termék használatának előfeltétele.  

3.21. A Központ hangsúlyozza, hogy a honlapon szereplő  termékek mellett szereplő képek minden esetben illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól. A Központ az esetleges elírásokért és a termék megjelenítéséből fakadó esetleges eltérésekért nem vállal felelősséget.

3.22. A termék árát, vagy a szolgáltatás díját a Felhasználó átutalással, utánvéttel, személyes fizetéssel, vagy a Barion rendszerén keresztül egyenlítheti ki. Átutalás esetén a termék árát, vagy a szolgáltatás díját az adott termék vagy szolgáltatás esetében feltüntetett bankszámlaszámra kell utalni.

3.23. A Felhasználó akkor, ha tévesen utal (így a Központ által megadott számlaszám helyett a Központ más számlaszámára utal) az ebből adódóan a Központnak okozott költség megtérítésére kötelezhető. 

3.24. Akkor, ha a Felhasználó az ÁSZF-ben rögzített szabályokat bármilyen formában megszegi, a Központ szabadon érvénytelennek nyilváníthatja megrendelését.

3.25. A fizetési kötelezettség 45 napon túli késedelmes teljesítése esetén a Központ gondoskodik a követelés behajtásáról. A Felhasználó elfogadja a késedelmes fizetés előbbi következményeit és azt, hogy akkor, ha a fizetési kötelezettségét a Központ felé nem egyenlítette ki, a  Központ az elmaradt követelést érintően késedelmi kamatot számít fel és érvényesíti a behajtással felmerült további költségeit (ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói munkadíj,  illeték).

 1. Az EOS-képzésekre vonatkozó különleges szabályok

4.1. A Központ a  jelentkezés időpontjától (“Early Bird”), illetve a Felhasználó korábbi EOS-képzéseken való részvétele alapján személyre szabott árajánlatot tehet. 

4.2. Az EOS-képzésre való jelentkezés feltétele az EOS-képzési díj Központ által meghatározott első részletének befizetése. Az EOS-képzésre irányuló jogviszony a Központ írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet). 

4.3. Az EOS-képzés igénybevételére irányuló  jogviszony megszűnhet,

 • a szerződő felek egyikének jogutód nélküli megszűnésével (jogi személy), vagy a természetes személy Felhasználó halálával (jogi személy esetében természetes személlyé alakítható a profil),
 • a nemfizetés következményeként,
 • közös megegyezésel
 • felmondással.

A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

 1. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége

5.1. A Központ ügyfélszolgálata a 36 30 415 2913 számon érhető el hétköznapokon 9 és 15 óra között. A Központ ügyfélszolgálata e-mailben az info@eos.hu címen érhető el. Az ügyfélszolgálat személyesen előre egyeztetett időpontban érhető el a Központ székhelyén. 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. Kellékszavatosság

A hibásan teljesített szolgáltatás esetében a Központ kellékszavatossággal tartozik, azaz felelős a szolgáltatás azon hibájáért, melynek alapja már a termék megvásárlásakor megvolt.

6.2. A Felhasználó  a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül közli. A kellékszavatossági igény a szolgáltatás átvételétől számított egy éves elévülési határidőn belül érvényesíthető. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

6.3. A Felhasználó a következő kellékszavatossági igényekkel élhet a Központ felé

 • kijavítás,
 • kicserélés (kivéve ha a választott igény teljesítése a Központnak aránytalan többletköltséggel járna),
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítása (ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, vagy nem kérhette),   
 • a hiba kijavítása vagy kijavíttatása a Központ költségére.

6.4. A választott kellékszavatossági jogról át lehet térni, az áttérés költségét azonban a Felhasználónak kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, illetve az a Központ magatartására volt visszavezethető. Az igényérvényesítés sikertelenség esetén a Felhasználó a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba esetén ugyanakkor elállásnak nincs helye. 

6.5. Termékszavatosság

A Központ által eladott termék esetében a Felhasználó közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Gyártótól, a vásárlástól számított két éven belül.  

6.6. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó EOS-termékek esetében (jellemzően 10.000 Ft feletti értékű tartós fogyasztási cikkek) hibás teljesítés fennállása esetén a Központ jótállásra köteles. Az ezen kívül eső termékek esetén a Központ nem vállal jótállást. 

6.7. Jótállási igényt a jótállási határidőn, 12 hónapon belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

6.8. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. 

6.9. Jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

6.10. A jótállást kizáró tényezők: a számlán, vagy az azonosító címkén történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő használat, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen sérülés miatt bekövetkezett károsodás, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése / tárolása a jótállás elvesztésével jár.

6.11. A jótállási és csere határidejéről: A jótállási idő a vásárlás napjával kezdődik. A termék kárának elbírálása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a nagykereskedő/ forgalmazó elbírálásával töltött idővel. A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik. A Felhasználó az észlelt hibát a Központ felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a Felhasználót terhelik.

6.12. Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembe helyezés és kezelés mellett meghibásodott, a Felhasználó kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét, vagy a termék díjmentes javítását. Ha a fenti határidőn belül és feltételek mellett visszahozott termék esetében cserére nincs lehetőség, úgy a Felhasználó a szerződéstől elállhat és kérheti a Központtól a vételár visszafizetését.

6.13. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető.

 1. A panaszok kezelése

7.1. A panaszokat a Központ székhelyén, illetve a központi e-mail címén intézi (elérhetőségek: info@eos.hu, tel: +36 30 415 2913, székhely: 2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 1.). Előzetes egyeztetés alapján személyes ügyintézésre  is lehetőség van a Központ székhelyén.

7.2. A Felhasználói panaszok kezelésének rendje azok formájától függően:

 • személyesen jelzett panasz

A személyesen jelzett panaszt a Központ azonnal megvizsgálja lehetőség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Központ a panaszt és álláspontját jegyzőkönyvezi és 30 napon belül kivizsgálja, a jegyzőkönyv másolati példányát pedig átadja a Felhasználónak. 

A panaszról szóló jegyzőkönyv tartalma:

 1. a) a Felhasználó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Központ nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikusan jelzett panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

7.3. Ha a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, a jegyzőkönyvet a panaszra adott írásbeli válasz megküldésével egy időben, a panasz rögzítésétől számított 30 napon belül küldi meg a Központ a Felhasználónak.

 • telefonon vagy elektronikusan jelzett panasz

7.4. A telefonon vagy elektronikusan jelzett  szóbeli panaszt a Központ  egyedi azonosítószámmal látja el és rövid úton 3 munkanapon belül megválaszolja.  Akkor, ha a telefonon, vagy elektronikusan jelzett panasz Központ általi orvoslásával a Felhasználó nem ért egyet, a panaszról felvett jegyzőkönyvet a Központ legkésőbb az érdemi válasz megküldésével egy időben továbbítja a Felhasználónak. 

 • írásbeli panasz

7.5. Írásbeli panaszt a Központ a beérkezést követő 30 napon belül válaszol meg írásban érdemben igazolható módon.  A Központ a panasz esetleges elutasítását indokolja. 

7.6. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes Felhasználóvédelmi hatóság (kormányhivatal) vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

7.7. A Központ a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti általános alávetési nyilatkozatot a békéltető testületnél nem tett. 

 1. Elállási és felmondási jog

8.1. Fizikai termék elektronikus megrendelése a távollevők közötti szerződéskötés szabályai szerint minősül. A Felhasználó a termék házhozszállítása vagy – nem személyes átvétel formában történő – kézhezvétele után a vásárlástól, illetve az áru átvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől elállhat. Felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. 

8.2. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az eredeti számlával együtt visszajuttatnia a Központ címére. A Központ  kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A termék visszajuttatását saját költségén a Felhasználó végzi. 

8.3. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Központ követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

8.4. A távollevők között létrejött szerződéskötés esetére vonatkozó elállási szabály nem vonatkozik a honlapon rendelt, de személyesen, a Központ székhelyén átvett termékekre, figyelemmel arra, hogy ilyenkor személyesen is meg tud győződni a vásárolni kívánt termék paramétereiről, tulajdonságairól.

8.5. A szabályosan visszaküldött csomag esetében a Központ  a vételárat a csomag átvételét követő 30 napon belül visszautalja.

8.6. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát a zárt csomagolású fehérneműek esetében, melyek csomagolását  felbontotta.

8.7.A Központ a portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak.

8.8. A Központ digitális tartalom szolgáltatásától ha azt a Központ azonnal szolgáltatni kezdte, elállni nem lehet. Az előfizetéses digitális szolgáltatás esetében az attól való elállásra az előfizetési időszak lejárta előtt van mód.  

8.9. Az adott EOS-képzések esetében lemondásra - kivéve a szemináriumot és a kurzust és Mesterkurzust - azok jellegétől függő időpontig kerülhet sor:

 • Black Box-session, DRC-időpont, képzés, Sikertérkép, konzultáció: a rendezvény kezdete előtt 24 órával;
 • szeminárium, kurzus, Mesterkurzus: a  Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltak szerint a  Központ által a honlapon adott időpontra (adott napra, határnapra), vagy adott időszakra meghirdetett szemináriumtól, kurzustól, Mesterkurzustól elállni nem lehet, a befizetett részvételi díj, illetve előleg kezelési költséggel terhelt előlege, vagy teljes díj befizetése esetén ezen díj kezelési költséggel terhelt összege visszafizetésére legkésőbb a szemináriumot, kurzust vagy Mesterkurzust megelőző 45 napig van mód. 
 • Akkor, ha a Felhasználó olyan EOS-médiatartalmat vásárol, amely egy megadott időpontban érhető el, a Központ annak árát nem téríti vissza. 

8.10. A megjelölt időpontok esetében a fent megjelölt - Black Box-session, DRC-időpont, képzés, Sikertérkép, konzultáció - EOS-képzések árát kezelési költség levonása mellett a Központ visszatéríti. Ezen időtartamon belül az EOS-képzés 50 %-a +ÁFA visszatérítésére van mód, illetve az EOS-képzés értékének teljes összege felhasználható , ha a Felhasználó a lemondott EOS-képzés helyett a szabad férőhelyek alapján, a Központtal egyeztetve az EOS-képzés más időpontjára, vagy az adott EOS-képzés értékének más EOS-képzésbe való beszámításával veszi igénybe.

8.11. Akkor, ha az EOS-képzésen a Felhasználó nem jelenik meg, az EOS-képzés teljes díját meg kell fizetni. 

8.12. A képzés kezdeti időpontjáig mód van arra, hogy a Felhasználó maga helyett másik Felhasználót jelöljön meg a képzésre azzal, hogy az így megjelölt személyt az EOS-képzés meghirdetésekor vagy később közölt kedvezmények (pl. “Early Bird”) nem illetik meg, a kiválasztott EOS-képzést listaáron veheti igénybe. 

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. A Központ rendezvényein részt vevő Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a Központ megbízásából készített hangfelvételeken, videókon és képeken szerepeljen és azt a Központ hasznot hajtó tevékenységéhez felhasználja. Ezzel kapcsolatban a Felhasználó semmilyen követeléssel nem élhet.

9.2. A Felhasználók az EOS-képzésen írásos jegyzetet készíthetnek, azonban fénykép- vagy hangfelvételt nem rögzíthetnek, az elhangzottak, látottak bármilyen formában vagy technikai eszközzel való felvétele tilos.

9.3. Akkor, ha a Felhasználó valamely felvételen való megjelenítését kifogásolja, ezt a Központnak jelezheti. A Központ a jelzést kivizsgálja, de a megkeresést nem köteles teljesíteni.

9.4. A Központ által előadott tudásanyag a Központ szellemi tulajdonjogát képezi, az önfejlesztésen túl a Felhasználók azt további felhasználásra nem engedhetik.

9.5. A Központ fenntartja a jogot az általa szervezett program helyszínének és időpontjának változtatására, az előadó esetleges akadályoztatása esetén az előadó személyének megváltoztatására. Az ilyen változtatást megelőzően a lehetséges legkorábbi időpontban a Központ tájékoztatást nyújt résztvevőknek és lehetőséget biztosít a részvételtől való elállásra, vagy az eredeti időpont helyett egy kiválasztott későbbi másik rendezvényen való megjelenésre. A megszervezett program elmaradása esetén a Felhasználót legalább három nappal megelőzően értesíteni kell. 

9.6. A Központ szükség esetén az Előadó személyét módosíthatja, illetve kivételes okból sor kerülhet a rendezvény helyszínének vagy időpontjának módosítására. Ilyen esetben a Felhasználót a Központ írásban azonnal értesíti és a Felhasználónak ilyen esetben lehetősége van a befizetettt díj visszakövetelésére, vagy annak más időpontban/helyszínen való felhasználására

9.7. A Felhasználó lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért jogi követelést támasszon a Központ felé.

9.8. A Felhasználó felelős a rendezvényeken való részvétele zavarás-mentességéért, megsértése esetén a Központ jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges. 

9.9. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, egymás között rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita  rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Kerületi Bíróság  és a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.10. A Központ fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglaltaktól - kizárólag a Felhasználó javára - egyedi elbírálás alapján eltérjen.

 1. számú melléklet

Békéltető testületek

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-152
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Web: https://baranyabekeltetes.hu/

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228
Telefonszám:06-76-501-535
Mobil: +36-70-702-84-03
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Web: http://www.bacsbekeltetes.hu/

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Web: http://www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám:06-46-501-091 (új ügyek); 06-46-501-870 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Web: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

Budapesti Békéltető Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://bekeltet.hu/

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Web: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Web: http://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Web: https://gymsmkik.hu/bekelteto  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Web: https://www.hbmbekeltetes.hu/  

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. Kapucsengő: 6.
Postacím: HKIK által működtetett Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15
Telefonszám: 06-36-441-660/05, 301 mellék
E-mail: hkik@hkik.hu
Web: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Web: http://jaszbekeltetes.hu/

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-513-010/36-os mellék
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Web: http://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: http://www.bekeltetes-nograd.hu/vpint.html; www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Web: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu; afeherne@skik.hu
Web: http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Web: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu
Web: http://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-506-645; 06-94-312-356
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Web: http://vasibekelteto.hu/

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: https://bekeltetesveszprem.hu/

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Web: https://www.bekelteteszala.hu/

 1. melléklet 

Elállás.felmondás, jótállás

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Felhasználó(k) neve:

Felhasználó(k) címe:

A Felhasználó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

 1. melléklet 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z) …………………………… hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Felhasználó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő ……………………………, de legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) ……………………………… vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/... alapján a ... jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.